Наруто. Путь ниндзя

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Жилой район

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Жилые дома жителей города. Дома выстроены в ряды и почти ничем не отличаются друг от друга.

0

2

програми та програмне забезпечення - software and programs
операції вводу/виводу - I/o operations
давати доступ до мереж - to give access to the networks of
багатозадачність - multitasking
вихідний код - the source code of the
пристрої - device
графічний інтерфейс - graphical interface
курсор - the cursor
список опцій - the list of options
файли та папки - files and folders
робочий стіл - desktop
відновлювати пошкоджені файли - recover corrupted files
панель інструментів - toolbar
верхні та нижні колонтитули - headers and footers
нумерація сторінок - numbering pages
визначати поля в межах одного документа - define fields within a document
електронне повідомлення - e-mail
включати додатки - include applications
мати багато спільного - have a lot in common
надсилати пошту на поштовий сервер - send mail to a mail server
завантажити повідомлення - download message
домен верхнього рівня - the top-level domain
комерційна реклама - commercial advertising
широко використовувати - widely used
відповідати потребам - meet the needs
база даних - the database
інтерактивне телебачення - interactive television
впорядковувати дані - to organize data
заходи безпеки - security measures
давати змогу - to give the opportunity to
забезпечувати обробку даних - to ensure processing of the data
телекомунікаційні технології - telecommunication technologies
машинний код - machine code
мови низького рівня - low-level languages
встановлювати помилки - install error
налагодження програми - setting program
програмна документація - software documentation
розпізнавання мови - speech recognition
необхідна інформація - necessary information
визначати мету програми - the goal of the program
мова високого рівня - a high-level language
Програмування - це процесс написання програми використовуючи компьютерну мову - Programming is the process of writing the program, using a computer language
Машинний код називається мовою низького рівня - The machine code is called on a low-level language
Мови, що використовуються для створення веб-документу називаються  мовами розмітки - The languages used to create web document called markup languages
Щоб програма працювала без помилок компанії програмного забезпечення надають користувачам програму супроводження - To use the program without errors software companies provide users of the program support
Програми системного забезпечення отримують звіти від користувачів щодо помилок - Program system support receive reports from users on error
Електронне повідомлення може включати додатки і документи, картинки, звуки та компютерні програми - E-mail can include the application and the documents, pictures, sounds and computer programs
Електронна та звичайна пошта мають багато спільного - E-mail and regular mail have a lot in common
Електронне повідомлення, що надсилається на поштовий сервер зберігається у почтовій скриньці, доки отримувач не завантажить його - E-mail message, which is sent to the mail server is stored in почтовій the box, as long as the recipient is not upload it.
Типова почтова адреса складається з трьох частин - A typical postal address consists of three parts
Спам - є небажаними повідомленнями, здебільшого комерційною рекламою - Spam is unwanted e-mails, mostly commercial advertising
Спам широко використовується у поштових повідомленнях - Spam is widely used in e-mail messages
ІСТ системи використовуються для управління данними та інформацією - ICT systems are used for data and information management
Інтернет, мобільні телефони або цифрове телебачення є прикладом системи телекомунікацій. - The Internet, mobile phones or digital TV is an example of a telecommunications system.
Сучасні системи телекомунікацій є багатозадачними - Modern system of telecommunications is the multitasking
Факси використовують телекомунікаційні технології для відправлення копій документів через телефонні лінії - Faxes use of telecommunication technologies for the dispatch of the copies of documents via telephone lines

0